De Sloep-Onze Thuis

Omwille van de corona-crisis
zijn een aantal activiteiten van
De Sloep-Onze Thuis tijdelijk stil gelegd.

Voor de voedselsteun op donderdag
is een tijdelijke werkwijze van toepassing.

Welkom bij De Sloep-Onze Thuis

Maar nu even niet…
Uit zorg voor iedereen
en om de verspreiding van het Corona-virus te beperken
zijn alle activiteiten van DE SLOEP-ONZE THUIS opgeschort
sinds vrijdag 13 maart 2020 en dit tot nader bericht.
Dat betekent:
geen dagelijks onthaal
geen dagelijkse maaltijden
geen sociale dienst op maandag
geen socio-culturele activiteiten.
Voedselsteun voor ingeschreven personen gaat wel door
op donderdagmorgen van 9 tot 11 uur,
met een aangepaste werkwijze.
De volgende momenten van voedselsteun
zijn voorzien op donderdag 7, 14 en 28 mei,
11 en 25 juni 2020.
Er zijn geen steunmomenten voorzien in juli 2020.
Voor de eventuele heropening van het sociale eethuis
wachten we de richtlijnen van de Natioanle Veiligheidsraad af.
Draag zorg voor jezelf en anderen:
blijf daarom zo veel mogelijk thuis.

de Raad van Bestuur van vzw de Sloep-Onze Thuis

0477 87 23 98


De Sloep-Onze Thuis is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding.

Personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. De sociale dienst biedt begeleiding en ondersteuning en indien nodig materiële crisishulp.


Ons normale aanbod


Recentste nieuws


Onze Partners


De Sloep-Onze Thuis kiest ervoor om de beschikbare middelen zo veel mogelijk te gebruiken ten voordele van de doelgroep.
Daarom gebruikt De Sloep-Onze Thuis voor deze website een gratis toepassing (WordPress) en gratis webruimte.
Daardoor kan je als gebruiker wel reclameboodschappen te zien krijgen.
Op de inhoud van die boodschappen heeft De Sloep-Onze Thuis geen invloed. Ze krijgt er ook geen inkomsten voor.