De Sloep-Onze Thuis

Samen maken we werk van armoedebestrijding

Een ploeg vrijwilligers staat dagelijks in
voor onthaal, ontmoeting, een warme maaltijd…

Welkom bij De Sloep-Onze Thuis

De Sloep-Onze Thuis is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding.

Personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. De sociale dienst biedt begeleiding en ondersteuning en indien nodig materiële crisishulp.


Ons aanbod


Recentste nieuws

Spelen


Onze Partners


De Sloep-Onze Thuis kiest ervoor om de beschikbare middelen zo veel mogelijk te gebruiken ten voordele van de doelgroep.
Daarom gebruikt De Sloep-Onze Thuis voor deze website een gratis toepassing (WordPress) en gratis webruimte.
Daardoor kan je als gebruiker wel reclameboodschappen te zien krijgen.
Op de inhoud van die boodschappen heeft De Sloep-Onze Thuis geen invloed. Ze krijgt er ook geen inkomsten voor.